Werkendam - De Burcht

Nieuwbouw

Omschrijving

Plangebied de Burcht ligt in het centrum van Werkendam. Het gebied is voor een groot gedeelte nog onbebouwd. Er zijn nieuwe plannen gemaakt om het terrein een mooie invulling te geven. Eerder organiseerde de gemeente Werkendam een informatieavond over de planontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2020 zal de bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet. 

Plannen
Boer Ontwikkeling heeft in samenwerking met Woonservice Meander en de gemeente Werkendam een stedenbouwkundige schets gemaakt met een verkaveling voor het gebied de Burcht. Er komt een mix van koop- en huurwoningen. Kortom een gevarieerd plan voor diverse doelgroepen in het centrum van het dorp.

Het plan omvat ruim 50 woningen. Het is een mix van koop- en huurwoningen (vrije sector) en sociale huurwoningen.

Woonservice Meander realiseert 14 sociale huurwoningen:

4 woningen voor senioren

4 patiowoningen voor senioren

6 kleine eengezinswoningen

Woonservice Meander zal alles regelen voor de 14 sociale huurwoningen. Deze zullen rondom de start van de bouw worden aangeboden via het woonruimteverdelingssysteem Woongaard. Wanneer u interesse hebt en voldoet aan de voorwaarden om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, zorg dan dat u staat ingeschreven als woningzoekende. Op onze website www.woonservicemeander.nl/ikzoekeenwoning leest u er meer over en kunt u uw inschrijving regelen.

De tekeningen moeten nog gedetailleerd worden uitgewerkt. Er zijn nog geen brochures beschikbaar en ook de huurprijzen zijn nog niet bepaald. We tonen wel enkele impressies van het plan en de sociale huurwoningen.

 

Details

Aantal woningen 0
Prijs € 0
Oppervlakte
Status Voorbereiding
Start project 01-01-0001