Veel gestelde fusievragen

De meest gestelde vragen over ...

de fusie tussen Woonlinie en Woonservice Meander

1. Waarom een fusie?
We zien dat de wereld om ons heen verandert en steeds meer van ons vraagt. Beide corporaties werken in de gemeente Altena. Door onze krachten te bundelen ontstaat er één daadkrachtige woningcorporatie voor onze klanten en woningzoekenden in de gemeente Altena en Zaltbommel. Door samen te gaan zijn, groeit de organisatie naar bijna 7.000 woningen, waardoor we een sterkere organisatie met investeringskracht kunnen zijn. We zijn daardoor beter in staat om onze duurzaamheidsopgave te vervullen en om onze investeringsopgave op te pakken om meer te kunnen bouwen. Door groter te worden is er ook ruimte voor specialisatie, we zijn minder kwetsbaar en kunnen beter inspelen op volkshuisvestelijke en maatschappelijk opgaven. .

2. Wanneer vindt de fusie plaats?
Na een verkenningsonderzoek en goede afstemming met de huurdersorganisatie en de gemeente is op donderdag 3 oktober 2019 de intentieovereenkomst ondertekend door beide directeur-bestuurders. Per 1 januari 2021 gaan we verder als één nieuwe organisatie.

3. Wat houdt een intentieovereenkomst in?
Woonlinie en Woonservice Meander overwegen een fusie. Bij het begin van een fusie willen partijen over en weer de verwachtingen duidelijk maken. Zij spreken die wens uit dat ze per 1 januari 2021 gaan fuseren.

4. Wie wordt de directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie?
Tot 1 januari 2021 blijven de zittende directeur-bestuurders Peter van den Heuvel (namens Woonlinie) en Willem Bijl (namens Woonservice Meander) hun functie uitoefenen. De toekomstige directeur-bestuurder is Peter van den Heuvel en Willem Bijl blijft een actieve rol vervullen in de nieuwe organisatie.

5. Wat verandert er voor u als klant?
U huurt tot 1 januari 2021 nog bij Woonservice Meander. Uw huurcontract en voorwaarden die we met u hebben afgesproken, wijzigen niet. Ook nieuwe klanten huren nog tot die tijd bij Woonservice Meander. U blijft van harte welkom op ons kantoor in Werkendam, ook na de samenvoeging kunt u daar terecht. We blijven goed naar u luisteren en we blijven zorgen voor de beste oplossingen. Ook de ‘nieuwe’ woningcorporatie blijft voor u als klant dichtbij en aanspreekbaar.

6. Wat wordt de naam van de nieuwe corporatie?

Per 1 januari 2021 gaan we samen verder onder de nieuwe naam: Bazalt Wonen.

Basalt is een gesteente dat veel wordt toegepast als dijkbekleding. Het gesteente zorgt voor een stevig fundament, zodat we hier op het ‘droge’ wonen. Met een kleine letterspeling “Z” benadrukken we onze regio: Zaltbommel en Altena.

Willem Bijl, directeur-bestuurder van Woonservice Meander: “We vinden het belangrijk dat ook de nieuwe woningcorporatie voor u als huurder dichtbij, betrouwbaar en aanspreekbaar is. De nieuwe naam is een voorbeeld van wie we willen zijn: een krachtige, solide en prominente woningcorporatie in een rivierrijk gebied als dit. Een corporatie waar u als huurder op kunt bouwen.”

7. Bij wie kan ik terecht met vragen over de fusie?
Stel deze gerust aan ons. Wij zijn van maandag t/m donderdag bereikbaar van 8.30u tot 16.30u en vrijdag van 8.30u tot 12.00u via telefoonnummer 0183-50 87 88. Stuur ons een e-mail naar info@woonservicemeander.nl. Of kom op bezoek bij ons kantoor in Werkendam.

 ....