Visitatierapport

Elke vier jaar laten wij ons visiteren, om te weten of we de juiste dingen doen en of we ze goed doen. In 2015 heeft de visitatie over de periode 2011-2014 plaatsgevonden. In 2017 hebben we een tussentijdse visitatie op een aantal onderdelen laten uitvoeren om te kijken of we op de goede weg zijn.

De commissie ziet dat de veranderingen die we hebben doorgevoerd de gewenste positieve bijdrage leveren. Daar zijn we heel blij mee, maar we leunen niet achterover. Blijvend verbeteren en meebewegen in de maatschappelijke omgeving is de kracht van de organisatie. De resultaten kunt u lezen in de prestatiemonitor.

Documenten

Tussentijdse visitatie
In 2017 heeft Woonservice Meander een tussentijdse visitatie laten doen door een onafhankelijk bureau.

Visitatie 2015-2018
In 2019 start de visitatie over de periode 2015-2018.