Uw privacy is belangrijk!

Het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf 25 mei 2018 gelden de aangescherpte privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook Woonservice Meander heeft met deze regelgeving te maken. Al begin 2017 is gestart met de voorbereidingen op deze regelgeving zodat we uiteraard AVG-proof zijn. Hoe wij met privacy en gegevensbescherming omgaan kunt u lezen in ons privacybeleid. Zorgvuldigheid bij de verwerken van gegevens staat voor ons voorop. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via info@woonservicemeander.nl t.a.v. AVG of bel telefoonnummer 0183 50 87 88.