Startsein zonnepanelen voor huurders Woonservice Meander

Woonservice Meander heeft zich met nog 12 andere woningcorporaties in 6 provincies in Nederland aangesloten bij Wocozon. Als koplopers zorgen zij daarmee dat hun huurders volop en op een laagdrempelige manier kunnen profiteren van zonnestroom. En dit aantal groeit expansief en komt ook tegemoet aan de ambities in het regeerakkoord om te komen tot een betere betaalbaarheid en duurzaamheid voor huurders. Het voordeel voor de huurder kan gemiddeld, 100 euro per jaar opleveren. Sommige huurders beweren zelfs “een aanbod dat je niet kunt weigeren”.
Met de verduurzaming van het bezit levert Woonservice Meander tevens een bijdrage aan haar eigen duurzaamheidsbeleid en de regionale prestatieafspraken, waarbij het doel is gesteld om in 2021 te voldoen aan energie Index 1.25 (voorheen was dit energielabel B).

Het Zonnepanelen project
Met het project zonnepanelen via Wocozon zijn in de eerste fase 400 huishoudens aangeschreven om deel te nemen. Hierbij is gekeken naar de geschiktheid van de woningen. Denk daarbij aan het bouwjaar, de staat van het dak en of het een hellend dak is. Bij akkoord van de huurder worden de zonnepanelen door het installatiebedrijf op het dak gelegd, daarna kan de huurder direct profiteren van zonnestroom en kan zij ca. 85% van haar eigen energie opwekken. Bij een succesvol verloop van de eerste fase zullen we in een tweede fase meer huurders het plaatsen van zonnepanelen aanbieden.

Over Wocozon
Wocozon is een stichting en heeft tot doel om alle bewoners van een sociale huurwoning in Nederland te laten profiteren van zonne-energie en daarmee een bijdrage te leveren aan betaalbaarheid en duurzaamheid. Wocozon heeft reeds velen sociale huurwoningen voorzien van zonnepanelen verspreid over meerdere woningcorporaties in heel Nederland. Wocozon staat voor sociaal en fair en werkt voor de financiering samen met o.a. de Bank Nederlandse Gemeenten en het Energiefonds Brabant.