Woonservice Meander verhoogt de huren met gemiddeld 1,6%

Huurverhoging per 1 juli

Ieder jaar stelt de overheid richtlijnen op voor de huurverhoging van alle sociale en commerciƫle huurwoningen. Voor 2019 is bepaald dat de huur van een individuele woning maximaal 4,1% tot 5,6% verhoogd mag worden. Het gemiddelde aan huurstijgingen in 2019 mag niet hoger zijn dan 2,6%.

Woonservice Meander zal per 1 juli 2019 de huren verhogen. Dit hebben we met de huurdersbelangenvereniging besproken. We volgen de inflatievolgende richtlijn van de Woonbond. Woonservice Meander vindt het belangrijk om vastgoedsturing verder uit te werken (beleid over het vastgoed op strategisch en tactisch niveau) en de betaalbaarheid van ons bezit te waarborgen.

We kiezen daarom voor een inflatievolgende huurverhoging en gaan uit van een reguliere huurstijging van 1,8% voor alle woningen. Sommige woningen zouden dan boven de betaalbaarheidsgrenzen komen. Om dat te voorkomen krijgen die woningen minder huurverhoging. We komen daarmee op een gemiddelde reguliere huurverhoging per 1 juli 2019 van 1,6%.

Voor uitleg en antwoord op veel gestelde vragen, klik hier.