Bijeenkomst Dorpsraad Andel goed bezocht

Goede opkomst bij bijeenkomst van Dorpsraad Andel in De Buitenhoff. Tijdens deze avond werden de nieuwbouwplannen voor Andel toegelicht door de gemeente Woudrichem, Tankens Andel, Woonlinie en Woonservice Meander

Ap van Toor heeft hier de plannen van Woonservice Meander toegelicht voor het realiseren van 20 appartementen voor senioren op de plek van de oude Notenhoff en een uitnodiging gedaan richting het dorp om mee te denken over de toekomst van het carré Langenhof, Emmastraat, Dr. Esseveldlaan en Koolmeespad.