Bestuur en Organisatie

Directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen
Woonservice Meander is een stichting met één bestuurder (directeur-bestuurder) en een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen (RVC) houdt toezicht op en adviseert de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van Woonservice Meander. De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Voorzitter: Mevrouw L.C.J. Lijmbach-Schneider - Voorzitter en kwaliteitszetel namens HBV
  • Vice voorzitter en lid remuneratiecommissie: De heer G.P. van den Anker
  • Lid remuneratiecommissie: De heer B.M. van den Heuvel, kwaliteitszetel namens HBV
  • Lid: De heer G.C. van Wijgerden
  • Lid: De heer F.L. van de Wiel

Voor meer informatie kunt u de volgende documenten inzien:

Statuten en Governancecode
Door de Governancecode laat Woonservice Meander zien waarvoor wij staan, waarop wij aanspreekbaar zijn, dat wij kwaliteit bieden en dat wij ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin wij opereren.  

Integriteit en Klokkenluiderregeling
Wij hanteren een eigen integriteitsbeleid met heldere afspraken. Ons integriteitsbeleid is openbaar. In navolging van de integriteitscode vindt Woonservice Meander het belangrijk om een klokkenluiderregeling te hebben. Deze regeling geldt voor alle medewerkers van Woonservice Meander en maakt het mogelijk om melding te maken van zaken waarbij de integriteit in het geding komt.

Sponsoring
Net als alle andere woningcorporaties zijn we gebonden aan de regels in de nieuwe woningwet. Eén van die regels is dat we niets mogen doen op het gebied van sponsoring. Initiatieven van bewoners die een relatie hebben met onze woningen en de directe woonomgeving zijn hierop een uitzondering, maar ook daar zijn regels aan verbonden.

Meer informatie?
Heeft u een vraag over bovenstaande of wilt u iets organiseren in uw buurt? Neem dan gerust contact met ons op, samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden!

Inkoopbeleid
Het inkoopvoorwaarden geeft duidelijkheid en kaders over de manier van inkopen binnen Woonservice Meander.

ANBI status
Per 1 januari 2013 heeft Woonservice Meander de ANBI status. Hiermee heeft zij de verplichting om op diverse punten inzicht te geven in de organisatie. Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij het volgende in een overzicht gezet.

Onze dienstverlening
We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. We willen weten wat we goed doen, maar ook wat we nog kunnen doen om onze dienstverlening te verbeteren. We gebruiken het KWH huurlabel om dit te onderzoeken. KWH is het Kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. Zij voeren voor ons het gehele jaar een onderzoek uit. Als u vindt dat onze dienstverlening in orde is dan worden we aan het einde van het meetjaar positief beoordeeld en ontvangen we het keurmerk KWH Huurlabel.