Zonnepanelen en energielevering

Zonnepanelen via Wocozon
In 2017 zijn we gestart met het plaatsen van zonnepanelen op de daken van onze huurwoningen. Dit doen we in samenwerking met stichting Wocozon. In de eerste fase zijn 400 huishoudens hiervoor aangeschreven. Inmiddels heeft zeker  10% van de aangeschreven huishoudens zich aangemeld.

Wie komt er in aanmerking?
In mei 2017 ontvingen bewoners van 400 huurwoningen een brief met het aanbod om te kiezen voor zonnepanelen. Vooraf hebben we goed nagedacht welke woningen wel en welke woningen niet in aanmerking komen. Belangrijk hierbij is het bouwjaar, de staat van het dak, wanneer het dak vernieuwd is en of het een hellend dak is. Voorjaar 2018 worden nog eens 200 bewoners aangeschreven met een aanbieding van zonnestroom. 

Samenwerking met Wocozon
Om er voor te zorgen dat onze huurwoningen geschikte zonnepanelen krijgen werken wij samen met Wocozon. Wocozon is een organisatie zonder winstoogmerk met als doel huurders van woningcorporaties te laten profiteren van zonnestroom. Wocozon verzorgt de aanmelding, installatie en het onderhoud van de zonnepanelen.

Aanmelden
Heeft u een brief ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden bij Wocozon via de antwoordkaart of online via de website www.wocozon.nl. Na de aanmelding ontvangt u een persoonlijk aanbod waarbij u inzicht krijgt in de besparing per jaar. Als u definitief akkoord gaat en de overeenkomst is ondertekend, dan worden binnen twee maanden de zonnepanelen op uw woning geïnstalleerd. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Woonservice Meander of ga naar www.wocozon.nl.

Bewonerservaringen

Energielevering via Woonservice Meander

 

Documenten