Huurverhoging 2020

De jaarlijkse huurverhoging komt eraan

Komt u in de problemen? Bel ons!

Ieder jaar past Woonservice Meander de huurprijzen aan. Ook dit jaar per 1 juli 2020. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in onze woningen, nieuwbouw en leefbaarheid. Ook tijdens de coronacrisis. Om u als huurder de zekerheid te geven over de betaalbaarheid van uw woning volgen we het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn afspraken tussen de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) die bedoeld zijn om de huren betaalbaar te houden.

We hebben het voorstel voor huurverhoging met de huurdersbelangenvereniging besproken. We volgen daarbij het advies van de Woonbond. 

We vinden het belangrijk dat onze woningen betaalbaar blijven. We kiezen daarom voor een inflatievolgende huurverhoging van 2,6% voor alle woningen. Woningen die door de huurverhoging van 2,6% boven de betaalbaarheidsgrens komen, krijgen minder huurverhoging. De gemiddelde huursom (het totaalbedrag van alle huurinkomsten) stijgt per 1 juli 2020 daardoor niet met 2,6% maar met 2,4%.

We begrijpen heel goed dat een huurverhoging vervelend kan zijn in tijden van crisis. Treft de coronacrisis u financieel? Bijvoorbeeld omdat u zzp’er bent of een nulurencontract heeft? Neem dan contact met ons op om te overleggen over een oplossing: 0183 - 508788.

Wij helpen u graag!

 

Kunt u huurtoeslag krijgen? Maak een proefberekening!
De overheid heeft de maximale inkomensgrens voor huurtoeslag verruimd. Daardoor komen meer huishoudens hiervoor in aanmerking. Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? Maak een proefberekening op belastingdienst.nl/toeslagen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen om te overleggen.        

Heeft u een vraag?
Bijvoorbeeld over het betalen van de verhoging, uw huurtoeslag of het maken van bezwaar? Lees de vragen en antwoorden hieronder of kijk op www.woonservicemeander.nl/huurbetalen. Staat het antwoord dat u zoekt er niet bij? Bel of mail ons dan gerust: 0183 - 508788 of info@woonservicemeander.nl. U bereikt ons op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

 

Ik heb 0% huurverhoging gekregen, hoe zit dat?
Dat kan kloppen. Voor ons huurbeleid gaan we uit van vastgoedsturing. Wanneer u nu geen huurverhoging krijgt, woont u in een woning waarvan de huur past bij de huidige kenmerken van de woning.

Hanteert Woonservice Meander inkomensafhankelijke huurverhoging?
Nee, zoals hiervoor aangegeven gaan we voor ons huurbeleid uit van vastgoedsturing. De huurprijs baseren we op de huidige kenmerken en de staat van de woning.

Mijn woningwaarderingspunten (WWS) punten veranderen elk jaar, hoe kan dat?
Dat de punten wijzigen kan twee oorzaken hebben:
1. Aanpassen punten: Wij hebben vorig jaar alle punten nagelopen voor iedere woning. Bij afwijkingen t.o.v. de buren of als punten ontbraken, dan is dat aangepast. Vaak gaat dit om enkele punten, maximaal 6.
2. De WOZ waarde: In de WWS zitten WOZ punten. Deze punten worden berekend op basis  van de WOZ waarde die wij jaarlijks ontvangen van de gemeente (en wordt dus jaarlijks bijgesteld).

Kom ik in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging?
In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Veelgestelde vragen op een rijtje.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging, wat moet ik doen?
U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Informatie over bezwaar maken vindt u op www.huurcommissie.nl. Algemene informatie over de huurverhoging kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl