Huurverhoging 2018

U heeft een brief ontvangen over de huurverhoging 2018. Wellicht heeft u vragen over de huurverhoging, daarom geven wij u hier antwoord op de vier meest gestelde vragen. 

1. Wat zijn de landelijke richtlijnen van de overheid ?
De rijksoverheid heeft dit jaar bepaald dat de huur van uw huis maximaal 3.9% tot 5.4% mag stijgen per 1 juli 2018. Daarnaast mag de totale huursomstijging van alle woningen bij elkaar niet meer dan 1% + inflatie (1.4%) bedragen. Dus in totaal 2.4%. 

2. Wat is het beleid van Woonservice Meander
Voor de huurverhoging van 2018 gaan we uit van een stijgingspercentage van 2.25%. Dit percentage hanteren we ook als maximum voor individuele woningen.

3. Ik heb 0% huurverhoging gekregen, hoe zit dat?
Dat kan kloppen. Voor ons huurbeleid gaan we uit van vastgoedsturing. Wanneer u nu geen huurverhoging krijgt, woont u in een woning waarvan de huur past bij de huidige kenmerken van de woning.

4. Hanteert Woonservice Meander inkomensafhankelijke huurverhoging?
Nee, zoals hiervoor aangegeven gaan we voor ons huurbeleid uit van vastgoedsturing. De huurprijs baseren we op de huidige kenmerken en de staat van de woning.

5. Mijn woningwaarderingspunten (WWS) punten veranderen elk jaar, hoe kan dat?
Dat de punten wijzigen kan twee oorzaken hebben:
1. Aanpassen punten: Wij hebben vorig jaar alle punten nagelopen voor iedere woning. Bij afwijkingen t.o.v. de buren of als punten ontbraken, dan is dat aangepast. Vaak gaat dit om enkele punten, maximaal 6.
2. De WOZ waarde: In de WWS zitten WOZ punten. Deze punten worden berekend op basis  van de WOZ waarde die wij jaarlijks ontvangen van de gemeente (en wordt dus jaarlijks bijgesteld).

6. Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging, wat moet ik doen?
U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Informatie over bezwaar maken vindt u op www.huurcommissie.nl. Algemene informatie over de huurverhoging kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl