Vacatures

Vacature: Leden Raad van Commissarissen
Volgens het rooster van aftreden ontstaan twee vacatures binnen de Raad van Commissarissen. Het gaat daarbij om de positie van ‘commissaris’ en de positie van ‘huurderscommissaris’.     

Meer informatie?
Woonservice Meander heeft de Galan Groep ingeschakeld voor de begeleiding van de werving en selectie van de vacatures.

De Autoriteit Woningcorporaties ziet toe op de (voorgenomen) benoeming van de commissarissen. Benoeming van de kandidaten is afhankelijk van de toetsing door en zienswijze van de Autoriteit. 

Klik hier voor de volledige vacature tekst.

18-4-2017: de reactie termijn is verlengd. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met de Galan groep via telefoonnummer 035 - 694 8000 |  www.galangroep.nl