Mensen in beweging

Woonservice Meander is in april 2016 gestart met het project 'Mensen in beweging'

De wereld om ons heen verandert en Woonservice Meander verandert mee. Met behulp van ESF gelden volgen wij een traject voor duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers.