Werken bij

Woonservice Meander is in april 2016 gestart met het project 'Mensen in beweging'

De wereld om ons heen verandert en Woonservice Meander verandert mee. Met behulp van ESF- gelden voeren wij een onderzoek uit om te komen tot nieuwe functieprofielen voor medewerkers.