Visitatie

Visitatie

Visitatie 2011 - 2014

Een keer per vier jaar is een woningcorporatie verplicht om een visitatie uit te laten voeren. Een visitatie is een beoordeling van de maatschappelijke prestatie van een woningcorporatie met als doel verantwoording en verbetering. Onze visitatie vond plaats over een bewogen periode. Bewogen in de zin van economische en politieke onrust en onrust in de sector. Daar waar het we in  2011 en 2012 nog veel in de sociale projectontwikkeling konden doen, is het zware weer in 2013 en 2014 ingezet.

In 2015 begint de rust in de economie en binnen de sector weer terug te keren, maar dat gaan we pas terug zien in de volgende visitatie over de periode 2015 – 2018. Gelukkig zien we wel positieve resultaten op het gebied van dienstverlening via de KWH-beoordeling en de benchmark die jaarlijks onder het merendeel van de woningcorporaties wordt gehouden. De visitatiecommissie beoordeeld Woonservice Meander op vier onderdelen; presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbende, presteren naar vermogen en Governance.

Minder goede cijfers

Financieel hebben we zware jaren achter de rug. Dat zien we ook in de minder goede cijfers van het visitatierapport op het onderdeel presteren naar vermogen. Aan het gemiddelde cijfer van een 4,3 op dit onderdeel moeten we hard werken. Naast dat we te maken hebben met een forse verhuurdersheffing, hebben we zelf de afgelopen periode gestuurd op verlaging van de bedrijfslasten, het afbouwen van de leningenportefeuille en het verbeteren van de financiële ratio’s. Als dat weer op orde is, is er weer ruimte voor sociale en duurzame projecten. Daarnaast ziet de visitatiecommissie verbetering op het gebied van sturing en intern toezicht, ook wel Governance genoemd. Op dit onderdeel werden we beoordeeld met het cijfer 5.9. De gevraagde professionaliseringslag is in 2015 al volop in gang gezet.

Vastgoedportefeuille

Ons kwalitatief goede en betaalbare woningbezit is ons binnen de nieuwe woningwet veel waard. De betaalbaarheid is verwerkt in de begroting 2016-2020 en de conditiemeting van het woningbezit laat zien dat we een goede portefeuille met een evenwichtig, sociaal prijsniveau hebben.  De bezuinigingen die we op het onderhoud hebben doorgevoerd, gaat niet ten koste van de kwaliteit. Kwaliteit van woningen, het huisvesten van onze primaire doelgroep en de beoordeling op onze dienstverlening zien we terug in onderdeel ‘presteren naar opgaven en ambities’ en wordt beoordeeld met het cijfer 6.9. Ook in 2016 kunnen we voldoende onderhoud uitvoeren bij verschillende woningen. We hebben het dan bijvoorbeeld over schilderwerk, keuken- en badkamerrenovaties. Met het opstellen van de nieuwe strategische visie focussen we op de primaire taken en vernieuwen we daar waar het beter kan. Alles is gericht op balans tussen financieel en maatschappelijk rendement. 

Met als doelstelling:

Tevreden klanten in betaalbare en kwalitatieve huisvesting in een sociale omgeving met positief en maatschappelijk rendement.  

Belangrijke les
De belangrijkste les die we van de visitatiecommissie hebben meegekregen is om onze goede en gewaardeerde maatschappelijk prestaties op een gedegen en heldere manier vast te leggen op papier. Het doet ons goed om terug te horen dat onze belangenhouders waardering hebben voor onze maatschappelijke inspanning we kregen daarvoor het cijfer 7.3. Ons leerpunt is wel dat we zaken nog eerder kenbaar moeten maken richting onze belangenhouders en de belangenhouders actief vragen een bijdrage te leveren aan gezamenlijke maatschappelijke vraagstukken.