Strategische visie

Strategische visie

In 2016 hebben we de blauwdruk en architectuur voor het nieuwe Woonservice Meander vorm gegeven. De visie luidt “Tevreden klanten in betaalbare en kwalitatieve huisvesting in een sociale omgeving met positief financieel en maatschappelijk rendement.” De kracht van Meander zit in korte organisatielijnen en de persoonlijke benadering waardoor onze dienstverlening positief wordt ervaren. Met de transitie naar het nieuwe Woonservice Meander zijn de belangrijkste doelen: het versterken van financieel rendement, het optimaliseren van het maatschappelijk rendement (o.a. tevreden huurders, betaalbaar woningbezit, duurzaamheid) en de ontwikkeling tot netwerkorganisatie. Hiermee geeft Woonservice Meander invulling aan de in- en externe uitdagingen die men zich als organisatie heeft gesteld. Deze doelen zijn gebaseerd op de volgende drie pijlers naar 2020 toe:

  1. Bevat alle activiteiten die leiden tot het positief verrassen van de klant.
  2. Bevat alle activiteiten die ertoe leiden dat Woonservice Meander de financiële en organisatorische controle versterkt.
  3. Bevat alle activiteiten die ertoe leiden dat Woonservice Meander zich ontwikkelt tot netwerkorganisatie.

 

 

Afbeelding management samenvatting