Woonzorg indicatie

Woonzorg indicatie

Wilt u zelfstandig wonen, maar heeft u behoefte aan zorg- en welzijn, dan is wonen in een woonzorgcomplex wellicht iets voor u. Om te kunnen wonen in een woonzorgcomplex, heeft u een woonzorgindicatie nodig.

Woonzorgindicatie aanvragen
Voor een woonzorgindicatie kunt u terecht bij de corporaties, waar u een aanvraagformulierwoonzorgindicatie kunt krijgen. U betaalt € 100,- (prijspeil 2014) voor deze aanvraag en na ontvangst van de aanvraag en betaling van de kosten wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de indicatieadviseur. Deze adviseur is onafhankelijk en voert woonzorgindicaties uit voor onder andere Woongaard.

Voor welke woningen geldt de woonzorgindicatie?
De woonzorgindicatie is geldig voor de woningen die hiervoor aangemerkt zijn.

Reageren op een woning
Zodra in de advertentie van Wonen in Altena een woning staat waarvoor u in aanmerking wilt komen, moet u reageren via www.woongaard.com

Heeft u een woonzorgindicatie, dan krijgt u voorrang bij de in de bijlage genoemde woningen. In de advertentie, zowel op www.woongaard.com wordt bij die woningen aangegeven, dat het gaat om een woning waarbij kandidaten met een woonzorgindicatie voorrang krijgen. Als meerdere woningzoekenden met een woonzorgindicatie reageren op een woning, dan bepaalt de indicatieadviseur de volgorde op basis van de zorgzwaarte. De woningcorporatie wijst toe op basis van de voorgestelde volgorde. Reageert u op een woning waar woonzorgindicatie niet van toepassing is, dan is uw inschrijfdatum bepalend. Degene die het langst staat ingeschreven krijgt de woning aangeboden.

  Veel gestelde vragen over woonzorgindicatie

 • Wat is de procedure bij het aanvragen van een woonzorgindicatie?

  Het aanvragen van een woonzorgindicatie gaat als volgt:

  1. U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woongaard.
  2. Download het aanvraagformulier. Ook kunt bij één van de corporaties een exemplaar ophalen. Vul het formulier in en stuur het ondertekend retour.
  3. De aanvraag kost € 100,00 (prijspeil 2014). Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL86INGB0678405123 ten name van Woongaard – regio Land van Heusden en Altena te Werkendam of contant bij één van de corporaties betalen.
  4. Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier en uw betaling, sturen wij uw aanvraag door.
  5. De adviseur gaat een gesprek met aan u en doet aanvullend onderzoek naar uw situatie.

   -->Bij een positief advies ontvangt u het woonzorgindicatiebewijs per e-mail of per post. Ook ziet u een vermelding van uw indicatie bij uw inschrijfgegevens van Woongaard.

   -->Is uw zorgbehoefte te laag voor een woonzorgindicatie, dan ontvangt u hiervan bericht.
 • Hoe lang is de woonzorgindicatie geldig?

  Verandert uw zorgbehoefte in de loop der tijd. Dan kunt u maximaal één maal per jaar een gratis herindicatie aanvragen.