WMO aanvragen

WMO aanvragen

Zorg gerelateerde aanpassing
Een zorg gerelateerde aanpassing is een aanpassing voor mensen met een lichamelijke beperking. In of om de woning kunnen voorzieningen worden aangebracht, zodat men langer zelfstandig in de woning kan wonen. Een voorbeeld van zorg gerelateerde aanpassingen zijn:

  • Verhoogde toiletpot
  • Douchezitje
  • Antislipvloer
  • Aanpassen van bestrating om de woning
  • Opheffen van niveauverschillen binnen en buiten de woning
  • Aanbrengen van een traplift
  • Aanpassing in de keuken

Een zorg gerelateerde aanpassing valt onder de WMO en is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente kan hiervoor een subsidie geven. Een WMO indicatie vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Zorg gerelateerde aanpassing aanvragen
Woont u in de gemeente Werkendam of Woudrichem?
Dan neemt u contact op met loket Altena Wonen, Zorg en Welzijn.  Dit kan via de website www.loketaltena.nl , of via e-mailadres: infoloketaltenanl of per telefoon op 0183 507 307.

Woont u in de gemeente Aalburg?
Dan kunt u direct contact opnemen met de gemeente. Dit kan via de website www.aalburg.nl  of telefoonnummer 0416 69 87 00

    Veelgestelde vragen over Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)