Urgentie

Urgentie

Wanneer is er sprake van urgentie?
Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie komt. Bijvoorbeeld wanneer u door brand dakloos bent geworden, een echtscheidingsprocedure heeft doorlopen, gedwongen uw huis moet verkopen. Of bij ernstige bedreiging van de lichamelijke en/of psychosociale gezondheid. Verhuizen op korte termijn is dan noodzakelijk en dringend. U kunt bovendien zelf geen oplossing vinden voor uw situatie.

Wat kan ik met urgentie?
Met een urgentie krijgt u voorrang op andere woningzoekende bij het vinden van een woning. Dit betekent voor andere woningzoekende dat zij langer moeten wachten. Een urgentie geldt dan ook alleen voor een noodsituatie.

Urgentie aanvragen
U vult samen met de corporatiemedewerker het aanvraagformulier in. Hierin staat een aantal basisvoorwaarden waaraan u moet voldoen om urgentie te kunnen aanvragen. De kosten voor een urgentieaanvraag zijn € 100,- (prijspeil 2014) en komen voor uw eigen rekening. Nadat wij hebben vastgesteld dat u aan de basisvoorwaarden voldoet en uw betaling hebben ontvangen, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar een externe deskundige, die zal uw aanvraag beoordelen.

Afhankelijk van uw situatie dient u bepaalde documenten mee te sturen. Zo kunt u de gevraagde documenten al meebrengen en bespreken tijdens uw bezoek aan de woningcorporatie. Hoe vollediger het dossier is, des te sneller kan de urgentiecommissie de aanvraag afhandelen.

  Veelgestelde vragen over urgentie

 • Hoe lang is mijn urgentie geldig?

  Een urgentie is maximaal zes maanden geldig en wordt niet verlengd. U moet als urgent woningzoekende zelf reageren op woningen die vrijkomen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dus volledig bij uzelf. Vanaf de zijlijn volgt een medewerker van Woongaard – regio Land van Heusden en Altena de reacties die u plaatst. Als u onvoldoende reageert, dan neemt een medewerker van Woongaard – regio Land van Heusden en Altena na een aantal maanden contact met u op. Samen met u bespreken wij dan uw reacties en bekijken wij op welke manier u uw reacties kunt aanpassen om van uw urgentie gebruik te kunnen maken.

 • Hoe kan ik met urgentie reageren op woningen?

  U moet reageren op de woningen die wij adverteren op www.woongaard.com. Indien u wenst, kunnen wij u helpen bij het zoeken naar een woning, bijvoorbeeld door samen het aanbod door te nemen. Als urgent woningzoekende mag u een woning niet weigeren. Doet u dat wel, dan verliest u uw status van urgent woningzoekende.

 • Op welke woningen kan ik reageren met urgentie?

  Als u een urgentieverklaring krijgt, dan geeft deze u voor zes maanden voorrang bij het vinden van passende woonruimte in het Land van Heusden en Altena. U moet zelf reageren op woningen op Woongaard. U krijgt voorrang op alle huurwoningen, behalve wanneer bij de voorwaarden expliciet wordt genoemd dat ‘urgente woningzoekenden zijn uitgesloten’. Een urgentie is alleen van kracht in het aanbodmodel. Reageren er meer urgente woningzoekenden een huurwoning, dan gaat de huurwoning naar de urgente met de oudste urgentiedatum.

 • Hoe betaal ik de aanvraagkosten?

  De aanvraagkosten van 100 EURO kunt u contant betalen als u het formulier inlevert. U kunt het bedrag ook overmaken op bankrekeningnummer 6784.05.123 (IBAN: NL86INGB0678405123 en BIC: INGBNL2A) ten name van Woongaard- regio Land van Heusden en Altena in Werkendam, onder vermelding van 'aanvraag urgentie’ met uw naam en registratienummer.

  Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra wij uw betaling hebben ontvangen. Het is mogelijk dat uw financiële situatie het niet toelaat om € 100,- te betalen.

  Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen?
  Mogelijk kunt u dan via de regeling bijzondere bijstand de gemaakte kosten terug ontvangen. Wij verwijzen u hiervoor naar uw gemeente, waar u een aanvraag bijzondere bijstand kunt indienen. Naast uw gegevens over inkomen en vermogen moet u daar ook een bewijsstuk laten zien van de betaalde kosten voor de urgentieaanvraag.

 • Wie behandeld mijn aanvraag?

  De externe deskundige, een medewerker van Trema Welzijn BV in Nieuwendijk, nodigt u uit voor een gesprek. Van dit gesprek wordt een rapport opgemaakt. Dit wordt besproken in de urgentiecommissie. De commissie brengt een advies aan de corporatie uit. U wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitslag van uw urgentieaanvraag.