Woningwet 2015

Wat betekent de nieuwe Woningwet voor u?

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in gegaan. In de nieuwe Woningwet staat omschreven wat woningcorporaties wel en niet mogen doen, wie toezicht houdt en wat voor invloed huurders hebben. De wet creëert duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur. De kerntaak van woningcorporaties is en blijft: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar wonen. Samen met de gemeente en de huurders maken we hierover afspraken.

Bent u al huurder? 
Huurt u nu al een woning van Woonservice Meander? Dan verandert er voor u niets tenzij u van plan bent om te verhuizen. Het toewijzen van woningen verandert per 1 januari 2016 door de nieuwe woningwet.

Woningtoewijzing per 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 verandert de vorm van toewijzen. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in woningen terecht komen die eigenlijk te duur zijn.Wanneer meer duidelijkheid is over de inkomens- en huurprijstabellen, vermelden we dit hier op onze website.

Huurders hebben meer zeggenschapIn de Woningwet staat dat de huurder(organisaties) meer inspraak krijgen bij beleid en prestaties van de woningcorporatie. Dit is geen nieuwe ontwikkeling, wij hebben al regelmatig overleg met onze Huurders Belangen Vereniging. Bent u al lid van de HBV? Schrijf u anders in via deze website: www.hbvheusdenenaltena.nl

Meer informatie
De komende periode zullen wij u blijven informeren over de veranderingen die voortkomen uit de Woningwet en wat dit betekent voor zowel u als Woonservice Meander. Wilt u in de tussentijd meer lezen over de Woningwet? Kijk dan op de website die het ministerie van BZK in het leven heeft geroepen. Of op de website van Aedes. De woonbond brengt ook een publicatie uit. 

Woningwet 2015- Aedes