Zonnepanelen via Wocozon

Zonnepanelen via Wocozon

Met het project zonnepanelen via Wocozon zijn in de eerste fase 400 huishoudens aangeschreven om deel te nemen. Hierbij is gekeken naar de geschiktheid van de woningen. Denk daarbij aan het bouwjaar, de staat van het dak en of het een hellend dak is. Bij akkoord van de huurder worden de zonnepanelen door het installatiebedrijf op het dak gelegd, daarna kan de huurder direct profiteren van zonnestroom en kan zij ca. 85% van haar eigen energie opwekken.  Bij een succesvol verloop van de eerste fase zullen we in een tweede fase meer huurders het plaatsen van zonnepanelen aanbieden.

Hoewerkt het? Wilt u meer informatie over het gebruik van zonnepanelen via Wocozon en wat het u oplevert? Ga naar www.wocozon.nl/zonnepanelen-woningcorporaties/  

Ervaringen van bewoners

    Veel gestelde vragen over zonnepanelen via Wocozon

  • ik heb geen brief ontvangen maar wil wel zonnepanelen, kan dat?

    Nee dat kan op dit moment niet.

    Er is vooraf goed nagedacht welke woningen wel en niet in aanmerking komen voor zonnepanelen. Of de woning in aanmerking komt heeft alles te maken met het bouwjaar van het dak, de staat van het dak en of het een hellend dak betreft.

    Van de woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn de eerste 400 adressen aangeschreven. Het kan dus zijn dat u tijdens fase 2 (2018) wel in aanmerking komt indien uw dak voldoet.