Medehuurder

Medehuurder

Medehuurderschap aanvragen

Wat is een medehuurder?
Het kan voorkomen dat de samenstelling van uw gezin of huishouden verandert. U gaat bijvoorbeeld trouwen met uw partner, of  samenwonen met een vriend, familielid of kennis. U kunt in dat geval medehuurderschap aanvragen.

We maken verschil tussen een wettelijke en contractuele medehuurder
Wettelijke medehuurder

U en de hoofdhuurder zijn getrouwd en wonen samen in de huurwoning. Dat betekent dat u een wettelijke medehuurder bent. Heeft u  met de hoofdhuurder een geregistreerd partnerschap? Ook dat bent u een wettelijke medehuurder. Let op! Een geregistreerd partnerschap is niet hetzelfde als een samenlevingscontract. Bent u onlangs getrouwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan? Laat ons dat weten. Dan passen wij dit aan in ons systeem.

Contractuele medehuurder

U kunt een aanvraag doen tot medehuurderschap als u een  niet geregistreerde partner, vriend, kennis of familielid bent en het hoofdverblijf heeft in de huurwoning van de hoofdhuurder. Bij goedkeuring van de aanvraag bent u een contractuele medehuurder.

Woonservice Meander keurt uw aanvraag tot medehuurderschap goed, als u bewijst dat u aan de volgende regels voldoet:

 • U en de hoofdhuurder ondertekenen allebei het aanvraagformulier;
 • u kunt aantonen dat u minimaal twee jaar staat ingeschreven op het adres van de hoofdhuurder;
 • u kunt bewijzen dat u samen met de hoofdhuurder een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert*;
 • u en de hoofdhuurder hebben in het verleden geen overlast veroorzaakt.

* Een duurzaam gemeenschappelijke huishouding betekent dat u en de hoofdhuurder in dezelfde huurwoning wonen. Staan ingeschreven bij de gemeente op het zelfde adres. En de kosten van het huishouden delen. Denk daarbij aan het hebben van een gezamenlijke bankrekening en een verzekering.


Medehuurderschap aanvragen
U kunt medehuurderschap aanvragen door het aanvraagformulier medehuurderschap in te vullen. Daarnaast dient u de volgende documenten mee te sturen met uw aanvraag:

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als u onderstaande documenten mee heeft gestuurd:

 • Inkomensverklaring (IBRI) van de hoofdhuurder en de kandidaat medehuurder;
 • een kopie van een document waaruit blijkt dat u en de hoofdhuurder een duurzaam gemeenschappelijke huishouding hebben. Bijvoorbeeld een kopie van de samenlevingsovereenkomst of een afschrift van de gemeenschappelijke bankrekening;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de kandidaat medehuurder (bijvoorbeeld paspoort, identiteitsbewijs of een rijbewijs)

U kunt het aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar:

 • Woonservice Meander
  t.a.v. afdeling Wonen
  Postbus 7, 4250 DA WERKENDAM

Of via de e-mail naar infowoonservicemeandernl

  Veelgestelde vragen medehuurderschap

 • Ik en mijn partner gaan uit elkaar, wat nu?

  Gaat u scheiden of eindigt het geregistreerd partnerschap? Dan is het mogelijk dat één van de twee partijen in de woning blijft.  Als u het hier samen over eens bent, breng ons dan op de hoogte. komt u er samen niet uit , dan moet de rechter een uitspraak doen.

  Om de gegevens in ons systeem aan te passen, hebben wij het volgende van u nodig:

  • Een afschrift van het register van de Burgerlijke Stand van uw gemeente
  • de gerechtelijke uitspraak waarin vermeld staat dat het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is ontbonden en wie er in de woning mag blijven wonen.
 • ik ben geen medehuurder, wat gebeurt er op het moment dat de hoofdhuurder overlijdt?

  Dan heeft u niet automatisch recht op de woning. U kunt binnen zes maanden een verzoek doen bij de kantonrechter om in de woning te blijven wonen. De kantonrechter zal dit verzoek afwijzen als:

  • U niet uw hoofdverblijf heeft op het adres van de hoofdhuurder;
  • u geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder had;
  • u financieel niet in staat bent om de huurovereenkomst na te komen.
 • Wat gebeurt er met mij als medehuurder, wanneer de hoofdhuurder overlijdt?

  Wanneer uw partner of medebewoner overlijdt en u zelf medehuurder bent, kunt u gewoon in de woning blijven wonen. Wij kunnen voor u de gegevens in ons systeem aanpassen. Er komt een bijlage bij uw huurovereenkomst waarin staat dat u vanaf een bepaalde datum hoofdhuurder van de woning bent.

 • Kan mijn inwonende zoon of dochter ook medehuurder worden?

  Een inwonende zoon of dochter kan in principe niet medehuurder worden. De natuurlijke relatie die u met uw kind heeft, wordt niet gezien als een duurzaam gemeenschappelijke huishouding. Uw volwassen kind zal op den duur uit huis gaan om bijvoorbeeld te gaan studeren of werken. Wij maken hierop een uitzondering wanneer:

  • Uw zoon of dochter één of beide ouders verzorgt vanwege bijvoorbeeld ouderdom of een zware handicap;
  •  uw zoon of dochter minimaal 35 jaar oud is en zijn/of haar hele leven aaneengesloten bij u heeft gewoond. Daarbij hebben jullie de intentie om de duurzaam gemeenschappelijke huishouding op lange termijn voort te zetten.