Huurverhoging 2017

Huurverhoging 2017

Hier geven we antwoord op de meest gestelde vragen over de jaarlijkse huurverhoging.

1. De landelijke regels voor de huurverhoging 2017
De rijksoverheid heeft dit jaar bepaald dat de huur van uw huis maximaal 2,5% tot 4,0% + inflatie (0,3%) verhoogd mag worden vanaf 1 juli 2017. Daarnaast hebben we als woningcorporatie te maken met de regels van de huursomstijging. De totale huursomstijging voor alle woningen bij elkaar mag niet meer dan 1% zijn. In totaal is dit dan 1,3%.

2. De uitwerking door Woonservice Meander
Voor de huurverhoging van 2017 gaan we uit van het stijgingspercentage van 1,3%. Dit percentage hanteren we voor alle woningen met uitzondering van een aantal. Zie hiervoor punt 4.

3. Wanneer hoor ik wat over de huurverhoging?
Voor 30 april ontvangt u een brief van ons over de huurverhoging. Daar in staat dat de huurverhoging van 2017 in gaat op 1 juli 2017. In de brief kunt u de volgende informatie lezen:

  • de oude en de nieuwe huurprijs
  • het percentage waarmee uw huur wordt verhoogd
  • de datum waarop de huurverhoging in gaat

4. Ik heb 0% huurverhoging gekregen, hoe zit dat?
Dat kan kloppen. Voor ons huurbeleid gaan we namelijk uit van vastgoedsturing. Wanneer u nu geen huurverhoging krijgt, woont u in een woning waarvan de huur past bij de huidige kenmerken en staat van de woning.

5. Ik wil bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging, wat moet ik doen?
U kunt bezwaar maken op de huurverhoging. Algemene informatie over de jaarlijkse huurverhoging kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl . Informatie over bezwaar maken over de jaarlijkse huurverhoging vindt u op www.huurcommissie.nl .

Heeft u nog andere vragen voor Woonservice Meander over de huurverhoging 2017, neem dan contact met ons via T (0183) 50 87 88 of E infowoonservicemeandernl.