Huur opzeggen

Huur opzeggen

Wat u moet regelen als u gaat verhuizen

Verhuizen
Als u gaat verhuizen, moet u de huur schriftelijk opzeggen bij Woonservice Meander. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Huur opzeggen dat u rechts van deze tekst ziet staan onder het kopje 'Downloads huur opzeggen'. Het formulier moet worden ondertekend door de hoofdhuurder en eventuele medehuurder. U stuurt het formulier op naar:

 • Woonservice Meander t.a.v. afdeling Wonen Postbus 7, 4250 DA WERKENDAM
 • U kunt het formulier Huur opzeggen ook printen, invullen, ondertekenen, inscannen en mailen naar infowoonservicemeandernl

Huuropzegging vanwege overlijden
Bij een huuropzegging vanwege overlijden moet altijd een akte van overlijden worden meegestuurd door de nabestaande. U kunt deze meesturen met het formulier huur opzeggen.

  Veelgestelde vragen over huuropzeggen

 • Wanneer kan ik de huur opzeggen?

  U kunt de huur elke dag van de maand opzeggen, als de einddatum maar een werkdag is. Bij het opzeggen van de huur moet u rekening houden met een opzegtermijn. Uw opzegtermijn bij Woonservice Meander is  één maand.

  Na ontvangst van uw huuropzegging, sturen wij u een schriftelijke bevestiging. We spreken dan ook de data voor de voor- en eindopname met u af.

  Wanneer u al een paar maanden van tevoren weet dat u gaat verhuizen, is het handig om de huur alvast op te zeggen. Woonservice Meander kan dan op zoek gaan naar een nieuwe bewoner, en u weet dan ook al eerder of er eventueel zaken van u overgenomen kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vloerbedekking of gordijnen.

   

   

 • Waarom krijg ik na mijn verhuizing nog een rekening voor de servicekosten?

  Voor sommige woningen, zoals appartementen in een complex, worden servicekosten in rekening gebracht. Hiervoor wordt maandelijks een voorschot betaald.

  Eens per jaar verrekenen wij dit met de werkelijke kosten. Het kan dus zijn dat u enige tijd na uw verhuizing alsnog een afrekening van de servicekosten ontvangt, over de periode die u nog in de woning woonde.

  Ook hiervoor geldt, krijgt u geld terug? Dan storten wij het bedrag op het bij ons bekende rekeningnummer. Krijgen wij nog geld van u dan ontvangt u van ons een rekening.

 • Waarom krijg ik een eindafrekening als ik mijn huur heb opgezegd?

  Direct na de eindopname vindt de financiële eindafrekening plaats. In de eindafrekening verwerken we eventuele voor- of achterstand in de huurbetaling, plus overige openstaande vorderingen en eventuele kosten voor herstel van gebreken. Wanneer u nog geld van ons tegoed heeft, dan storten wij dat op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Wanneer u ons nog geld verschuldigd bent, ontvangt u van ons een rekening.

 • Ik heb in mijn woning geklust, mogen deze aanpassingen blijven zitten nu ik ga verhuizen?

  Veel huurders brengen aanpassingen aan in de woning of de buitenruimte. Denk bijvoorbeeld aan een schutting, een nieuw toilet of een CV ketel. Deze hoeven niet altijd ongedaan gemaakt te worden. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden

  • De aanpassing is geplaatst volgens de voorwaarden van Woonservice Meander;
  • de aanpassing is van goede kwaliteit;
  • de aanpassing heeft geen nadelige gevolgen voor de verhuurbaarheid van de woning;
  • de aanpassing is niet in strijd met de wet- en regelgeving.

  Het weghalen of het behouden van uw aanpassing gaat altijd in overleg met de opzichter. Hij zal dit met u bespreken tijdens de vooropname.

 • Kan de nieuwe huurder mijn spullen overnemen?

  Soms zijn er in een woning roerende zaken aanwezig die u graag ter overname zou willen aanbieden aan de nieuwe huurder. Een voorbeeld van roerende zaken zijn  vloerbedekking, rolgordijnen of gordijnrails. Tijdens de vooropname stelt de opzichter samen met u een lijst op, met daarop de zaken die u ter overname kunt aanbieden of die standaard in de woning kunnen blijven. Overname van spullen is een zaak die de vertrekkende huurder en de nieuwe huurder onderling regelen. De nieuwe huurder is niet verplicht tot overname van uw spullen.

 • Hoe moet ik mijn woning opleveren?

  ·         Wanneer u gaat verhuizen moet u de woning schoon, leeg en in goede staat achterlaten. Dat geldt ook voor uw eventuele tuin en berging. Wanneer er dingen kapot zijn, moet u die voor uw vertrek repareren. De opzichter zal dit tijdens de vooropname ook met u bespreken.

 • Wat is een eindopname?

  Op het moment dat u de sleutels inlevert, vindt de eindopname plaats. Dit gebeurt altijd in de woning. Een opzichter van Woonservice Meander bekijkt of de afgesproken werkzaamheden zijn uitgevoerd. Als u de woning niet volgens afspraak oplevert, dan wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om de werkzaamheden te verrichten. De sleutel nemen we in dat geval niet in ontvangst, en de huurbetaling  loopt door.

   

  Tijdens de eindopname noteert de opzichter de meterstanden. U bent zelf verantwoordelijk voor het afmelden bij de nutsbedrijven

 • Wat is een vooropname?

  Met de vooropname bekijkt de opzichter samen met u de woning. We maken afspraken over hoe u de woning achterlaat. Van de vooropname ontvangt u een bevestiging. Hierin staat welke werkzaamheden u nog in de woning moet uitvoeren voordat u kunt verhuizen. Ook staat beschreven welke spullen u ter overname aan de volgende bewoner kunt aanbieden, en welke spullen u in de woning kunt achterlaten.