Huur betalen

Huur betalen

Geen zorgen bij het betalen van de huur

Een woning huren bij Woonservice Meander betekent dat u elke maand het huurbedrag aan ons betaalt. Dit doet u voor de eerste van de maand. Dit staat ook in uw huurovereenkomst beschreven. U kunt de huur op verschillende manieren betalen.

Automatische incasso
Een makkelijke manier om de huur te betalen is via automatische incasso. De huur wordt dan automatisch elke maand van uw rekening afgeschreven. Om de huur automatisch te incasseren, kunt u een machtigingsformulier invullen. Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

Acceptgiro
Wanneer u de huur per acceptgiro wilt betalen, ontvangt u deze maandelijks per post. U zorgt er dan zelf voor dat het huurbedrag vóór de eerste van de maand op onze rekening is bijgeschreven. Voor het betalen met een acceptgiro betaalt u ons elke maand 1,25 EURO aan administratiekosten. Deze kosten komen bovenop het maandelijkse huurbedrag.

Pinnen en/of contact betalen op kantoor
U kunt er voor kiezen om het maandelijkse huurbedrag per pin te betalen voor de eerste van de maand. Daarvoor kunt u zich melden bij de receptie in ons kantoor.

Huurtoeslag aanvragen
Het bedrag dat u aan huurtoeslag kunt ontvangen, is berekent op het geschatte jaarinkomen van u en uw partner (indien van toepassing). Het toeslagjaar (het jaar waarvoor de Belastingdienst naar uw inkomen kijkt) loopt van 1 januari tot en met 31 december. De belastingdienst houdt voor de berekening van de huurtoeslag rekening met de volgende factoren:

 • uw inkomen;
 • uw eigen vermogen;
 • uw leeftijd;
 • uw gezinssamenstelling;
 • de huurprijs van uw woning;
 • eventuele servicekosten.

Wilt u meer informatie over de huurtoeslag of direct een aanvraagformulier voor huurtoeslag downloaden? Ga dan naar www.toeslagen.nl of bel  de Belastingtelefoon (0800 – 0543). Houdt uw Burger Service Nummer bij de hand.

  Veelgestelde vragen over het betalen van de huur

 • Wat is jullie rekeningnummer?

  Rekeningnummer Woonservice Meander

  • Huur betalen: NL32 INGB 0002 7387 24
  • Overige betalingen: NL53 INGB 0661 3591 31
 • Ik wil leren beter om te gaan met mijn geld, kunnen jullie helpen?

  Door Trema worden het hele jaar door budget cursussen aangeboden. Deze cursus is gratis!

   

  Wat is Trema?

  Trema is een brede professionele welzijnsinstelling met diverse diensten en activiteiten op het gebied van maatschappelijke werk, kinderopvang, jongerenwerk, ouderenwerk en informele zorg en welzijn.

   

  Wat leer in met deze budgetcursus?

  In deze cursus leert u hoe u een overzicht kunt maken van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en worden tips en trucs gegevens om u aan dit overzicht te houden. Ook krijgt u meer inzicht in regelingen en voorzieningen en komt het aanpakken en oplossen van financiële problemen aan de orde.

   

  Waar, wanneer en voor wie?

  De eerstvolgende cursus start op woensdagavond 3 september 2014. Aanmelden voor deze cursus kan tot vrijdag 22 augustus 2014.
  De cursus vindt elke week plaats en bestaat uit zes bijeenkomsten. De cursus is voor alle inwonens van de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Deelname is gratis!

  Meer informatie of aanmelden?
  Neem dan contact op met Marjolein Zwol, maatschappelijk werker bij Trema:

  T: 0183 408444

  E: marjolein.van.zwol@trema.org

 • Wat moet ik doen als mijn inkomen veranderd?

  Als er tijdens het toeslagjaar wijzigingen zijn die van invloed zijn op uw huurtoeslag, geef dit dan tijdig door aan de Belastingdienst. Een wijziging, zoals aanpassing van inkomsten of een verandering in uw gezinssamenstelling, kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van de te ontvangen huurtoeslag

 • Waar kan ik huurtoeslag aanvragen?

  Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. U gaat naar www.toeslagen.nl of belt met de belastingtelefoon 0800 0543

 • Ik kan mijn huur niet betalen, wat nu?

  Het kan voorkomen dat u de maandelijkse huurprijs niet op tijd betaalt of kunt betalen. Op dat moment ontstaat er een huurachterstand. Dit betekent dat u de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet bent nagekomen. Voorkom een huurachterstand en betaal op tijd, lukt dat niet? Neem dan altijd contact met ons op. We kijken samen met u of we een betalingsregeling kunnen treffen. Hierin maken we afspraken over het betalen van de huur.

 • Wat is een betalingsregeling?

  Wanneer huurachterstand ontstaat, is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. De betalingsregeling die Woonservice Meander met u afsluit, wordt schriftelijk ondertekend en bevestigd. In de regeling wordt beschreven welk bedrag elke maand betaald en op welke manier u het huurbedrag betaald. Ook worden de termijnen beschreven. Wanneer er wijzigingen in de betalingsregeling optreden, worden die schriftelijk vastgelegd. Kunt u de huur niet op tijd betalen? Neem dan altijd contact met ons op!

 • Ik heb nog meer schulden, wat kan ik doen?

  Het kan voorkomen dat u naast huurschuld ook nog andere schulden heeft. Het Meldpunt Schuldhulpverlening kan u ondersteunen bij het oplossen van uw schulden. Het Meldpunt probeert niet alleen  samen met u de schulden op te lossen. Het meldpunt bekijkt ook hoe de schulden zijn ontstaan en of deze in de toekomst voorkomen kunnen worden.  Bij een huurachterstand van  twee maanden  of meer, melden wij u aan bij het meldpunt schuldhulpverlening.


  Meldpunt bij u in de buurt
  Inwoners van de gemeenten Werkendam en Woudrichem kunnen terecht bij Loket Altena. Informatie vindt u op www.loketaltena.nl, het telefoonnummer is (0183) 50 73 07. Woont u in de gemeente Aalburg? Dan kunt u terecht bij het Aalburgloket, www.aalburg.nl. Het telefoonnummer is (0416) 69 87 00.

 • Hoe kan ik mijn automatische incasso stopzetten?
 • Ik heb een uitkering, kan het UWV direct mijn huurbedrag betalen?

  Nee dat kan niet. U krijgt uw uitkering op uw eigen rekening gestort. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van het huurbedrag aan Woonservice Meander